Convulsión (Memorias de Idhún – Panteón. 2ª Parte).